Digitaliseringsguide för nyproduktion

I denna guide får du hjälp att undvika och rätta till missförstånd och otydliga budskap. Hur vi kommunicerar med varandra i ett projekt avgör hur väl vi lyckas och hur lönsamma vi är. Som ledare behöver du fokusera på att optimera samarbetet i projekten eftersom 80 procent av en ledares tid består av kommunikation. Förenkla hela processen med hjälp av digitala system och bidra till en bättre arbetsmiljö för alla.

Den här digitaliseringsguiden för nyproduktionsprojekt visar hur du kan genomföra dina projekt med bättre kvalitet, högre effektivitet och framförallt bättre kundservice.

1. Förberedelser inför projektstart

 • Dokumentering innan projektstart
 • Kommunikation under förberedelsefasen
 • Signering av viktiga dokument

2. Upphandling

 • Inköpsprocessens alla delar
 • Leverantörslista
 • Kommunikation under upphandlingen
 • Kontraktsskrivning
 • Utvärdering av leverantörer och entreprenörer
 • Högre kvalitet och en tydlig process

3. När spaden sätts i marken

 • Ansvarsområden på arbetsplatsen
 • När det är dags för inredningen i lägenheterna
 • Effektivisera tillvalsprocessen
 • Mängdning av material och beställningslistor

4. När saker inte blir som man tänkt sig

 • SMS – ett säkrare sätt att få ut information

5. En färdig bostad har vuxit fram

 • Dags för visningar, besiktningar och inflytt
 • NKI – byggbranschens betyg på kundservice
 • Bli bäst på kundservice

6. Överlämning till bostadsrättsföreningen

 • En smidig överlämning
 • Officiell sida för intressenter
 • Utvärdering – vägen till förbättring

7. Effektivare, mer strukturerat och ökad service

Få guiden skickad till din e-post