Kunders erfarenheter av HomeRun.net

Företag som ser över och utvecklar sina processer, förstår värdet av digitala lösningar och som vågar satsa på nya arbetsätt är de som sticker ut och vinner upphandlingar och nya projekt. Många av dessa företag har valt HomeRun i strävan mot ökad konkurrenskraft.

M3 Bygg startar sitt första projekt i HomeRun.net

”Med kompetens, erfarenhet och engagemang ger vi en trygghet genom hela byggprocessen,
vilket höjer värdena i boende- och arbetsmiljöer.”
Läs mer

M3 Bygg

Albin på TB Gruppen först att använda HomeRun Service

”Min första känsla är att HomeRun Service är
användarvänligt, enkelt och lätt att känna igen sig i”
Läs mer

TB Gruppen

Derome Mark och Bostad har valt HomeRun

“För oss var det en kostnadsfråga, men också funktion och ganska mycket supportproblematik som jag upplevde att vi blev bemötta på ett annat sätt med HomeRun”
Läs mer

Derome Mark & Bostad

Det Bästa med HomeRun

“HomeRun är väldigt lyhörda när det kommer till våra önskemål och förslag, och det är väldigt värdefullt för oss”
Läs mer

Derome Mark & Bostad

Prova på HomeRun.net

”HomeRun gör oss mer konkurrenskraftiga, och vi är glada att kunna erbjuda tjänsten till våra kunder”

Proplatt Stockholm AB
HomeRun är
användarvänligt, enkelt och lätt
att känna igen sig i


TB Gruppen
“En av de absolut största fördelarna med HomeRun i projekten där tillval är en stor del, är att vi får ut bostadsbladen och beställningarna från systemet”

Våtrumsteknik

Prova på HomeRun.net