HomeRun

Ett digitalt verktyg för bostadsprojekt och renoveringar som vänder sig till entreprenörer, byggbolag, projektledare och leverantörer. Vi hjälper er digitalisera projektledningen av byggprojekten, kommunikationen med de boende och processen för att välja material.

Kontakta oss