UPPHANDLING AV STAMBYTE

Stambyten är utmanande och dyra projekt för beställaren. Entreprenörer utför ofta arbetet med små marginaler på grund av hård konkurrens och ineffektiva system. Som entreprenör handlar upphandlingar inte bara om att erbjuda det lägsta priset. För att säkerställa att beställaren får bästa kvalitet måste man börja med en noggrann inventering av behoven, t ex vilka stammar behöver bytas och flera tekniska frågeställningar. En annan fråga som man bör ta ställning till är vilka personer som skall driva projektet och hur all information kommuniceras effektivt.

Taloinfo.com – konkurrensfördel vid upphandling

När ni upphandlar om ett projekt gör beställaren en helhetsbedömning av er som entreprenör. Om ni kan övertyga beställaren att ni har effektiv process och kan hantera allt från planering, kommunikation med de boende till tillval och besiktningar, skiljer ni från den traditionella entreprenören.

Taloinfo.com är utvecklat för stambytesföretag och våra kunder brukar visa plattformen vid upphandling av nya projekt. Er konkurrent som jobbar traditionellt (excel, papperslappar,mail) har då svårare att övertyga beställaren.

Gamla system eller analog hantering av kommunikationen belastar även arbetsledningen. Kommunikationen med de boende kan då bli bristfälligt eller helt enkelt inte hinnas med. Det kan också vara svårt att hantera boendes produktval och ändringsarbeten på ett effektivt och lönsamt sätt.

Otto Laurila,  VD
otto.laurila@taloinfo.com