Taloinfo har tecknat avtal om försäljning av informationssystem

Taloinfo.com har tecknat ett första försäljningsavtal på den svenska marknaden angående företagets egenutvecklade programvara för boende- och projektkommunikation. Företaget Aros Bygg & Förvaltning i Stockholmsområdet har börjat använda molntjänsten Taloinfo.com till boende- och projektkommunikation i sina renoverings- och förvaltningsfastigheter. Tjänsten Taloinfo.com, som funnits på marknaden i Finland sedan 2013, är redan i bruk på tusentals platser.

– Sverige är en lovande marknad för oss, eftersom sättet att bygga och kommunicera liknar det i Finland. Även i Sverige finns en stor renoveringsskuld och stam- och fasadrenoveringar är på gång i tiotusentals flerfamiljshus. Dessutom är nybyggandet på uppgång. Men på den svenska marknaden finns ingen kommunikationslösning som liknar Taloinfo.com, säger Taloinfo.coms produktchef Heikki Niskanen.

I Finland används programvaran redan av närmare hundra företag inom bygg- och renoveringsbranschen, bland dem entreprenörer, byggherrar och byggplanerare. Via fastighetsförvaltarna når Taloinfo.com ut till tiotusentals boende i hundratals bostadsbolag. Taloinfopistecom Oy har utvecklat programvaran tillsammans med sina kunder. Företagets produktutveckling och programmeringsresurser finns i staden Iisalmi i norra Savolax.

– De programapplikationer som erbjuds i Sverige är i allmänhet väldigt ensidiga och fokuserar på fastighetsskötarnas och byggföretagens behov. Lyckad kommunikation är oerhört viktig både för själva boendet och vid renoveringar. En fungerande kommunikation är en konkurrensfördel, och här vill vi vara föregångare. Samtidigt som vi erbjuder en bra kundupplevelse, effektiviserar vi vår egen verksamhet inom bl a projektkommunikation, berättar projektledare Lars Grandin på företaget Aros Bygg & Förvaltning.

Det Västerås baserade bygg- och förvaltningsföretagets omsättning ligger på cirka 35 miljoner euro.

Bra fart på byggandet och renoveringarna i Sverige

I Sverige inleddes år 1965 en aldrig tidigare skådad byggboom, som berodde på regeringens beslut om en snabb lösning på den allvarliga bostadsbristen. Under åren 1965-1975 byggdes strax över en miljon bostäder och programmet döptes följaktligen till Miljonprogrammet. Dessa bostäder utgör idag cirka 25 procent av bostadstillgångarna i Sverige, och renoveringar är aktuella i många bostadsbolag.

Enligt en undersökning genomförd av Finsk-svenska handelskammaren har bostadsbyggandet ökat snabbt i Sverige på 2010-talet. Under 2015 kommer mer än 42 000 bostäder att uppföras, av vilka 30 000 i flerfamiljshus. Så mycket har man inte byggt sedan början av 1990-talet och slutet av 2006.

Efterfrågan på bostäder i Sverige har stigit kraftigt under de senaste decennierna, bland annat på grund av ökade inkomster, låga räntor, regleringar på marknaden för hyreslägenheter samt den rekordstora befolkningsökningen under de senaste åren. Befolkningen ökar särskilt snabbt inom storstadsregionerna – till exempel har befolkningen i Storstockholm vuxit med över nio procent sedan 2008. Utanför storstäderna har befolkningstillväxten legat på lite drygt två procent.

Mångsidig och lättanvänd programvara

Finskutvecklade Taloinfo.com är ett webbaserat verktyg för boende- och projektkommunikation, avsett för planeringsbyråer, entreprenörer, fastighetsskötare, bostadsrättsföreningar och nybyggnationer.

– En fördel med tjänsten är dess enkelhet och flerkanalighet. Du kan lägga till flera mottagare, såsom till exempel anhöriga, som också får ta del av kommunikationen. Fastighetsskötarna kan med ett enda musklick skicka ut information antingen till alla sina fastigheter, till en specifik fastighet, till lägenheterna i en viss trappuppgång eller till en enskild lägenhet, allt efter behov. Vid nybyggnation kan du med tjänstens hjälp jämföra olika inredningsstilar och utrustningspaket med hjälp av 3D-bilder, videoklipp och marknadsföringsbilder, berättar Heikki Niskanen.

Utöver informering kan man via systemet också genomföra materialval i samband med renoveringar. Dessa kan sedan betalas direkt i systemets webbutik. Med hjälp av tjänsten kan du också administrera byten av bostadsrättsinnehavare och fylla i lägenhetskort, byggdagböcker och uppföljningsdokument. Systemet har också en dokumentdatabank och ett enkätverktyg för undersökningar bland de boende.