Priser

Här ger vi dig en översiktlig bild av våra priser. Kontakta oss gärna för en mer konkret prisuppgift för just din verksamhet. 

HomeRun kan köpas för enskilda projekt eller etableras i företagets samtliga projekt. Genom att använda HomeRun i samtliga bostadsprojekt ökar ni er interna effektivitet.

KONTAKTA OSS