Kommunikationsguide för stambytesprojekt

I denna guide får du hjälp att undvika och rätta till missförstånd och otydliga budskap. Hur vi kommunicerar med varandra i ett projekt avgör hur väl vi lyckas och hur lönsamma vi är. Som ledare behöver du fokusera på att optimera samarbetet i projekten eftersom 80 procent av en ledares tid består av kommunikation. Det är många gånger som projektledare får höra att de brustit i kommunikationen.

Den här kommunikationsguiden för stambytesprojekt med kvarboende visar hur du kan genomföra dina projekt med bättre kvalitet, högre effektivitet och framförallt bättre kundservice.

1. Upphandling av byggprojekt

 • En digital plattform kan vara avgörande i upphandlingar
 • Du kan påverka kommunikationskvalitén redan under planeringsstadiet av projektet
 • Byggkonsulten har samma kommunikationsutmaningar som entreprenören
 • Effektiv digital kommunikation ger konkurrensfördelar
 • En modern plattform som upphandlingsverktyg

2. Förberedelse av bostadsprojekt med kvarboende

 • Kommunikation med alla parter är tidskrävande – Digitala verktyg effektiviserar och sparar tid
 • Ett trapphus möte är entreprenörens första kontakt med boende
 • Enkel tillvalshantering ökar försäljningen
 • Undvik installationsfel med hjälp av digitala verktyg
 • Digital tillvalsbutik för enklare materialhantering och ökad försäljning

3. När stambytet påbörjas i bostäderna

 • Stambytet drabbar de kvarboende
 • Kommunikationen är utmanande när flera parter är inblandade i samma projekt
 • Bristande kommunikation leder till misstag och ökade kostnader
 • HomeRun.net löser hela kommunikationsbehovet
 • All väsentlig information är lättillgänglig och organiserad

Få guiden skickad till din e-post