Konkurrensfördel med samlad kommunikation vid stambyte

Ett stambyte är ett utmanande och dyrt projekt. Entreprenörer utför ofta arbetet med små marginaler på grund av hård konkurrens. Gamla system eller en analog hantering av kommunikationen belastar ofta arbetsledningen, som inte hinner sköta sina kärnuppgifter. Kommunikationen med de boende kan då bli bristfällig eller helt enkelt inte hinnas med. Det kan också vara svårt att hantera boendes produktval och ändringsarbeten på ett effektivt sätt.

Entreprenörer klarar därför inte alltid av att erbjuda de ändringsarbeten som efterfrågas. Det är synd för entreprenörens del, men framför allt för de boende. Det faller sig naturligt att utföra förbättringsåtgärder i bostäderna i samband med ett stambyte . Ändringsarbeten leder ofta till en bättre kundupplevelse och att bostadens värde ökar.

Taloinfo – en konkurrensfördel för entreprenören
När entreprenören kan erbjuda möjlighet att enkelt beställa ändringsarbeten blir upplevelsen av renoveringen positiv. Det är därför viktigt att ta hänsyn hur möjligheten att kunna göra tilläggs- och ändringsarbeten ser ut, när man konkurrensutsätter entreprenörer. Taloinfo.com är utvecklad av proffs i branschen för att lösa de utmaningar vi talar om ovan.

Samlad kommunikation digitalt
Med hjälp av vår portal kommunicerar entreprenören effektivt med alla parter och gör det möjligt för de boende att göra sina produktval direkt i Taloinfos tillvalsbutik online. Detta underlättar köp och minskar antalet onödiga offertförfrågningar för såväl entreprenören som de boende. Taloinfo förser båda parterna med en beställningsbekräftelse och ett lägenhetskort som signeras med BankID. Denna enkla digitala process innebär en trygghet för båda parterna som automatiskt kan se alla överenskommelser samt bekräfta alla ändringar. Bekräftelserna kan också användas som underlag för att skapa beställnings- och distributionslistor vilket gör det lätt och snabbt att beställa varor till lägenheterna. Via portalen får de boende rätt varor som också kan beställas till byggarbetsplatsen. Överlåtelsen av lägenheterna försenas inte i onödan på grund av felaktiga beställningar. Entreprenören kan dessutom kommunicera med de boende, styrelsen, övervakaren och andra aktörer som deltar i projektet via portalen.

När bostadsbolag konkurrensutsätter entreprenörer finns det många faktorer att ta hänsyn till i fråga om byggkvalitet, men det är också viktigt att tänka på öppenhet när projektet sjösätts. I Taloinfo är det möjligt att göra utskick till de boende och övriga kontaktpersoner genom e-post, vanligt brev, SMS eller via interna meddelanden i portalen.

Till sist – när berörda personer alltid har tillgång till information via Taloinfo minskar antalet onödiga samtal och e-postmeddelanden.

Otto Laurila – VD