Flexibel webbportal för boendekommunikation

Webbaserade portalen Taloinfo.com används i bygg- och renoveringsprojekt för smidig kommunikation mellan byggföretag, fastighetsförvaltare och de boende. Tjänsten är en samlingsportal för dokumenthantering, diskussioner samt att tjänsten smidiggör materialval. Hos Lehto Group är också faktureringssystemet integrerat i tjänsten.

Den finländska byggkoncernen Lehto Group tog i bruk Taloinfo.com-tjänsten hösten 2017.

– Det system för boendekommunikation som vi använde tidigare hade krävt en uppdatering och stora förändringar. Vi valde Taloinfo.com efter att ha kartlagt olika alternativ. Att valet föll på Taloinfo berodde på de smidiga funktionerna, som är väl anpassade efter våra behov, säger utvecklingschef Jaakko Pelkonen på Lehto Groups serviceområde för renovering.

Fördelarna med Taloinfo.com

Lehto Group använder Taloinfo.com-tjänsten i olika renoveringsprojekt. De viktigaste funktionerna är en smidig kommunikation mellan olika grupper och de boendes möjlighet att göra materialval direkt via tjänsten.

– Den största skillnaden jämfört med det tidigare systemet är att delägarna nu själva kan välja sitt material direkt i nätbutiken. Dessutom har vi i och med Taloinfo.com fått några nya funktioner, såsom skyddsrond, rapporter om arbetsflödet samt andra blankettmallar för hantering av dokumentationen på byggarbetsplatsen.


Uppfyller kraven i EU:s dataskyddsförordning GDPR

2.0-versionen som lanseras under våren beaktar kraven i EU:s dataskyddsförordning.

– 2.0-versionen av Taloinfo.com som lanseras under våren uppfyller kraven i EU:s dataskyddsförordning, och det är av stor betydelse för oss. I tjänsten finns bland annat

registerbeskrivningarna färdigt, och det går att ta bort uppgifter så som förordningen kräver. Också dokumenteringen har tänkts igenom på bas av dataskyddsförordningen, säger Jaakko Pelkonen.

EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) börjar tillämpas från och med 25 maj. Den nya dataskyddsförordningen utvidgar och förbättrar personers rättigheter till sina egna personuppgifter samt lyfter fram den registeransvariges skyldigheter.

Integrerar faktureringssystemet
Lehto Group integrerar Taloinfo.com som en del av sitt faktureringssystem. De boendes materialval skapar en hel del individuella räkningar som skulle vara svåra att hantera utan ett

lättanvänt system. Med hjälp av Taloinfo.com överförs produkt- och prisuppgifterna automatiskt till faktureringssystemet.

– Då de boendes materialbeställningar hamnar direkt i faktureringssystemet är det inga beställningar som blir ofakturerade. Integrationen kommer att underlätta och

påskynda faktureringen av materialvalen avsevärt. Integrationen har gått smidigt och enligt tidtabellen, säger Jaakko Pelkonen.

Lehto Groups har fått både utbildning och hjälp med integrationen och med att mata in data.

– Vi har varit nöjda med tjänsten, och vi ser fram emot Taloinfo.com 2.0. Vi uppskattar särskilt att Taloinfo.com är så användarvänlig och ser fram emot lanseringen av tydliga instruktioner med bilder, avslutar han.

 

Om Lehto Group
Lehto Group är ett finländskt byggföretag, som har utvecklat en ekonomiskt styrd verksamhetsmodell som förbättrar produktiviteten i byggandet, säkerställer byggets kvalitet och ger kunderna betydande tids- och kostnadsfördelar. Företaget sysselsätter cirka 1 200 personer och hade en omsättning på cirka 594 miljoner euro 2017. Bolaget har elva verksamhetsställen i Finland, och huvudkontoret ligger i Kempele.